1. Place zabaw
  2. Urządzenia linowe
  3. Urządzenia linowe dla dzieci od 4 lat

Urządzenia linowe dla dzieci od 4 lat

HUCK oferuje urządzenia linowe dla dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. U dzieci w wieku przedszkolnym
obserwuje się wzrost sprawności motorycznej. Opanowane już ruchy i czynności ulegają wyraźnemu doskonaleniu, a proste ruchy są łączone w kombinacje ruchowe, takie jak: bieg i skok, bieg i chwyt. Dziecko zwykle opanowuje kilka czynności ruchowych jednocześnie. Rozwija się wyraźnie zwinność, harmonia, płynność w poruszaniu się, a także siła. Dziecko przedszkolne, zwłaszcza starsze, zwraca coraz częściej uwagę na efekt własnych działań i przeżywa radość z osiągnięć ruchowych. Seria HUCK dla dzieci od 4 lat, to różnorodna oferta urządzeń zabawowych. Połączenie wielu elementów w jednym: maty wspinaczkowe, drabinki, liny stawia dziecku większe wymagania. Bawiąc się, pokonuje przeszkody o coraz większym stopniu trudności, co świetnie wpływa na jego rozwój psychomotoryczny.