1. Place zabaw
  2. Urządzenia linowe
  3. Urządzenia linowe dla dzieci od 6 lat
Place zabaw > Urządzenia linowe > Urządzenia linowe dla dzieci od 6 lat

Fala

Numer artykułu: 6100

Właściwości Opis
Numer artykułu: 6100
Wysokość urządzenia: 2,50 m
Wymagana powierzchnia: 18,70 x 3,20 m
Strefa bezpieczeństwa: 21,80 x 7,60 m
Strefa ochrony przed upadkiem: 130,45 m²
Maksymalna wysokość upadku: 2,50 m
Wymagana ilość betonu: 7,20 m³
Dozwolona liczba użytkowników: 122
Uwaga: Towar gabarytowy

W skład urządzenia wchodzą: