1. Sport
  2. Sport
  3. Siatki na stoki narciarskie

Siatki na stoki narciarskie

Siatki narciarskie zgodne z normą NF 52-106

FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska) zaleca, aby siatki na stoki miały możliwie jak największe oczko. Niestety nie określono jednego europejskiego standardu. Ta luka zmusiła Francuzów do opracowania własnej normy
NF S 52-106 „Produkcja siatek dla celów bezpieczeństwa“.

Zgodnie z normą EN 1263-1 „Siatki bezpieczeństwa indywidualnego“, francuski standard określa następujące minimalne wartości pochłaniania energii:

  • Siatki na stoki narciarskie montowane na sztywnych słupkach (typ S1)
    (wielkość siatki testowej: 3 × 3 m) 3,800 dżuli
  • Siatki na stoki narciarskie montowane na elastycznych słupkach (typ S2)
    (wielkość siatki testowej: 3 × 2 m) 3,400 dżuli


Minimalna wysokość siatek typu S1 i S2 wynosi 1,30 m.
Jednakże rozmiar siatek testowych, a także rodzaj przeprowadzanych testów, odbiega od normy EN 1263-1.
Nasza firma, reprezentowana przez Huck Occitania S.A., współpracowała przy opracowywaniu tych standardów.