Dopłata z tytułu zamówienia małej ilości:

  • Siatki poniżej 5 m2 + 100%
  • Siatki poniżej 10 m2 + 35%
  • Siatki poniżej 20 m2 + 20%
    w odniesieniu do jednej siatki.