Jak montować piłkochwyty?

Czyli najczęstsze błędy popełniane przy montażu piłkochwytów na boiskach sportowych.

 

Mocowanie piłkochwytu bezprośrednio do ogrodzenia boiska lub zbyt blisko ogrodzenia

Wady:

 • mniejsza stabilność systemu mogąca doprowadzić w skrajnej sytuacji do wywrócenia się słupów

Rozwiazanie: 

Oferujemy produkowane przez nas systemy piłkochwytów, które są zaopatrzone w poprzeczne zastrzały umieszczane w skrajnych segmentach, dzięki czemu zwiększona jest stabilność oraz możliwe jest ich odpowiednie napięcie siatki piłkochwytu.

 

Brak zastrzałów wzmacniających słupy

Wady: 

 • nieprawidłowa praca systemu wynikająca z nienależytego naprężenia siatek
 • ryzyko szybszego żużycia się siatki, która pracujac na lince stalowej lub hakach mocujących może ulegać przetarciom
 • nieestetyczny wygląd piłkochwytów, w których siatka zamocowana jest w sposób niezgodny z instrukcją
 • niebezpieczeństwo dla zdrowia użytkowników

Rozwiązanie: 

Polecamy mocowanie do słupów za pomocą teflonowych elementów mocujących instalowanych co około 30 cm, dzięki czemu siatki są równomiernie napięte i utrzymują estetyczny wygląd.

 

Brak elementów mocujących siatkę do słupów

Wady: 

 • nieprawidłowa praca piłkochwytu, który zamiast wyłapywać piłki będzie je odbijał
 • niebezpieczeństwo zaczepienia się siatki o konstrukcję ogrodzenia i oszkodzenia obydwu elementów
 • potencjalne zagrożenie dla użytkowników, którzy wpadając rozpędzeni na siatkę piłkochwytu mogą uderzyć również w ogrodzenie obiektu

Rozwiązanie:

Zalecamy mocowanie piłkochwytów na osobnym systemie słupów montowanych w tulejach betonowanych do podłoża - dzięki temu siatkę można odpowiednio naciągnąć, tak by prawidłowo pełniała swoją funkcję. Zalecamy mocowanie piłkochwytów w odległości minimum metra od ogrodzenia na odpowiednim systemie słupów i przy użyciu wskazanych elementów mocujących.

 

Niewłaściwe naprężenie siatki i linki stalowej

Wady:

 • nieodpowiednie naciągnięcie siatki powoduje nieprawidłową pracę systemu wyłapującego piłki
 • zbyt słabo naciągnięta linka stalowa oraz za słabo naprężona siatka są bardziej podatne na działanie wiatru, co może doprowadzić nawet do zawalenia się piłkochwytu

Rozwiązanie:

Zalecamy maksymalne naprężenie linki i siatki zgodnie z załączonym wzorem, tak aby siatka pracowała w poprawny sposób i jednocześnie miała ograniczone możliwości odkształceń.

 

Zbyt mały (wąski) piłkochwyt

Wady:

 • system, który nie spełnia swoich zadań, że wyłapuje tylko część piłek, które nie trafiły w światło bramki
 • w przypadku, gdy piłkochwyt ma oddzielać dwa boiska zastosowanie zbyt wąskiego piłkochwytu może spowodować zagrożenie uderzenia piłką osób znajdujących się na sąsiadującym boisku

Rozwiązanie:

Zalecamy stosowanie piłkochwytów o szerokości minimum 18 m, które pozwalają na zabezpieczenie po około 7 m z każdej z stron bramki, często stosowane są również piłkochwyty o szerokości 27 m, które pozwalają na zasłonięcie nie mal całego krótszego boiska z programu Orlik 2012.

 

 

Stosowanie sznurkowych siatek węzłowych

Wady: 

 • szybsze przecieranie się węzłów, co może powodować rwanie się siatki i osłabienie jej struktury
 • sznurkowe siatki są o wiele bardziej podatne na działanie warunków atmosferycznych
 • łączenie linek za pomocą wezłów może powodować odkształcenie się oczek siatki

Rozwiązanie: 

Zalecamy stostowanie wyłącznie siatek bezwęzłowych.

 

Stosowanie siatek luźno opuszczonych z wysięgników

Wady:

 • nieprawidłowe działanie piłkochwytu polegające na tym, że piłka uderzająca w luźno zawieszoną siatkę 'zabiera' ją ze sobą i uderza w ogrodzenia
 • duża powierzchnia siatki może działać jak żagiel, co może powodować zawieszenie siatki na ogrodzeniu lub zerwanie jej z zaczepów
 • luźno zawieszona siatka powoduje niebezpieczeństwo zaplątania się w nią

Rozwiązanie: 

Zalecamy stosowanie rozwiązań systemowych, w którch siatka mocowana jest wzdłuż wszystkich krawędzi oraz na stykach ze słupami środkowymi. Takie mocowanie siatki nie tylko polepsza możliwość wyłapywania piłki, ale również pozwala na dłuższy okres funkcjonowania systemu.

 

Zbyt duży rozstaw słupów w piłkochwycie

Wady:

 • brak możliwości odpowiedniego naciągnięcia siatki
 • zbyt duża swoboda ruchu siatki może założonej na słupy, co może spowodować nawet wywrócenie się całego systemu przy dużym wietrze
 • mało estetyczny wygląd

Rozwiązanie:

Zalecamy stosowanie rozstawu słupów co 3-6 m, w zależności od rodzaju stosowanej siatki oraz warunków lokalnych.

 

Stosowanie metalowych siatek w piłkochwytach

Wady:

 • szybsze niszczenie z uwagni na niskie właściwości amortyzujące - częste uderzenia piłką powoduje niszczenie siatki oraz odrywanie się jej od słupów
 • w trakcie użytkowania piłkochwytów z siatką stalową mogą powstać ostre krawędzie, które są niebezpieczne dla użytkowników
 • trudność wymiany zużytej siatki
 • siatki stalowe są bardzo podatne na odkształcenia spowodowane uderzeniami piłki
 • siatki stalowe z biegem czasu podlegają procesowi rdzewienia

Rozwiązanie:

Zalecamy stostowanie polipropylenowych siatek na piłkochwyty.

 

Połączenie ogrodzenia z piłkochwytem

Wady:

 • wykonanie ogrodzenia i piłkochwytu z różnych materiałów może wywoływać niepożądane skutki w postaci przerwać i wyłamań siatek
 • metalowe siatki pełniące funkcję piłkochwytu ulegają znacznie szybciej zniszczeniu z uwagi na często nieamotyzowane uderzenia piłką

Rozwiazanie: 

Zalecamy stosowanie odrębnych systemów ogrodzeniowych i piłkochwytów lub stosowanie jednolitego piłkochwytu z siatki pp stanowiącego jednocześnie ogrodzenie.

 

Niewłaściwe wymiary siatki

Wady:

 • brak możliwości odpowiedniego naciągnięcia siatki, a więc nieprawidłową pracę piłkochwytów 
 • skraca żywotność siatki
 • luźne końce siatki mogą powodować zagrożenie dla użytkowników obiektu

Rozwiązanie:

Zalecamy przesyłanie dokłanie wymierzonej wielkości siatki uwzględniającej dokładny rozstaw piłkochwytów- nasi specjaliści przygotują siatkę idealnie pasującą do przygotowanych słupów.