Polityka prywatności

 1.      Definicje Serwisu oraz Użytkownika znajdują się w Regulaminie Serwisu.  
 2.      Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest "HUCK POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s we Wrocławiu, ul. Macieja Przybyły 1, 54-512 Wrocław, telefon kontaktowy: +48713257540, KRS: 0000183608, NIP: 1010000019, REGON: 93295829100000
 3.      Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 oraz postanowieniach Regulaminu.
 4.      Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
 5.      składania zamówień na Towary,
 6.      korzystania z Usług,
 7.      przekazywania i zamieszczenia przez nich informacji w ramach Serwisu,
 8.      kontaktu ze Sprzedawcą.
 9.      Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, SMS-ów lub poczty tradycyjnej w celu: oferowania zniżek i promocji, oraz w celu informowania o Usługodawcy, Usługach, Towarach.
 10.      Dane osobowe, które Użytkownik powierza Administratorowi, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w celu:
 11.      korzystania z Serwisu lub Usług,
 12.      realizacji zamówień na Towary,
 13.      kontaktowania się z Użytkownikami,
 14.      rozwijania i doskonalenia Serwisu oraz Usług,
 15.      egzekwowanie przestrzegania Regulaminu,
 16.       w celach marketingowych oraz w celach związanych z personalizowania prowadzonej komunikacji reklamowej i marketingowej (gdy zostanie wyrażona na to zgoda).
 17.      W trakcie korzystania z Serwisu dodatkowo automatycznie pobierane są takie informacje jak adres IP, hostname, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas dostępu, adresy odwiedzany stron w Serwisie, adres strony internetowej z jakiej Użytkownik przeszedł do Serwisu. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub usług podmiotów zewnętrznych.
 18.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika może uniemożliwić pełne korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu oraz uniemożliwi złożenie zamówień na Towary. Nie dotyczy to zgody marketingowej.
 19.      Przetwarzanie danych w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a zatem w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy świadczenia usługi serwisu internetowego. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią kierowanych przez użytkownika serwisu zapytań, ale obejmuje co najmniej dane wymagane w formularzu – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania.
 20.      Okazjonalnie w Serwisie mogą być organizowane konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.
 21.   Okazjonalnie w Serwisie mogą być organizowane akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane zgodnie z zasadami danej akcji promocyjnej.
 22.   Dane są przechowywane w bazie danych, na serwerach Administratora lub na serwerach należących do dostawców Administratora, przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 23.   Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.
 24.   Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 25.   Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo bycia zapomnianym. Chcąc skorzystać z powyższych uprawnień należy przesłać wiadomość email na adres biuro@huck.pl z odpowiednim żądaniem.
 26.   Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 27.   Serwis gromadzi także anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Administrator analizuje gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły polityki prywatności Google.
 28.   Serwis może wykorzystywać funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych (np. remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager lub raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics). Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą ustawień reklam. Google udostępnia narzędzie blokujące zbieranie danych przez Google Analytics.
 29.   Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych i w związku z tym Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 30.   Administrator zachęca rodziców i/lub prawnych opiekunów osób niepełnoletnich do kontrolowania ich dostępu do internetu. Zalecane jest również zapoznanie się Użytkowników z warunkami korzystania z każdej poszczególnej Usług w celu weryfikacji, czy jest ona zgodna z wiekiem każdej osoby z niej korzystającej.
 31.   Wykorzystanie plików cookie i technologii pokrewnych zostało opisane w Polityce plików cookie.
 32.   W przypadku zastrzeżeń Użytkownik może skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość email na adres biuro@huck.pl

Polityka plików cookie

Pliki cookie to małe fragmenty tekstu, wysyłane przez Serwis do przeglądarki Użytkownika, zapisywane w pamięci urządzenia i wysyłane do Serwisu za każdym razem. Zmienne Local Storage i Session Storage (nazywane łącznie Web Storage) są podobne do plików cookie, z tą różnicą, że przeglądarka nie wysyła ich każdorazowo do Serwisu.

Zarówno pliki cookie jak i zmienne Web Storage mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki Użytkownika (sesyjne pliki cookie i zmienne Session Storage) lub przechowywane dłużej (trwałe pliki cookie oraz zmienne Local Storage).

Opisane wyżej technologie są powszechnie wykorzystywane w celu umożliwienia działania i poprawy wydajności stron internetowych oraz zbierania danych o zachowaniach Użytkowników.

Wykorzystywane pliki cookie i zmienne Web Storage

 

Podstawowe funkcje

Za pomocą tych plików cookie i zmiennych Web Storage zapewniane jest wydajne i bezpieczne działanie wszystkich funkcji Serwisu. Ponadto Sprzedawca identyfikuje Użytkowników i dzięki temu może personalizować Serwis.

 • Trwałe pliki cookie: _
 • Sesyjne pliki cookie: credit, csrf_token, refresh_requested
 • Zmienne Session Storage: _default_date, _default_email, _star_tool_hint_shown
 • Zmienne Local Storage: credit, data, user, logged, _promo_warn_read, _refresh_at, _setup_reminder, _bids_show, _bid_help_read, _version, cookies_consent

Analityka

Za pomocą tych plików cookie i zmiennych Web Storage Sprzedawca monitoruje zachowania Użytkownikow, takie jak sposób wejścia na Serwis, kategorie przeglądanych podstron, dane techniczne przeglądarki internetowej. Dzięki tym informacjom Sprzedawca wie kto i jak korzysta z Serwisu, dzięki czemu może ulepszać i optymalizować Serwis.

 • Trwałe pliki cookie: d1, d4, d5
 • Zmienne Local Storage: _dimensions, _campaign, _track_sync_at

Zewnętrzne systemy

Sprzedawca korzysta z systemów zewnętrznych, które mogą umieszczać na urządzeniu końcowym Użytkownika dane jak np. pliki cookie i zmienne Web Storage. To systemy należące do dostawców usług zewnętrznych i są niezależne od Sprzedawcy. Z tego względu Sprzedawca nie jest w stanie podać kompletnej i aktualnej listy plików cookie oraz innych technologii wykorzystywanych przez te systemy. Te dane można znaleźć w politykach cookie każdego z dostawców. Poniżej znajduje się lista systemów zewnętrznych wraz z opisami do czego są wykorzystywane.

 • Google Analytics — umożliwia zbieranie statystyk oglądalności Serwisu, w tym danych demograficznych i wykorzystywanie zebranych informacji w reklamach
 • Yandex Metrica — umożliwia zbieranie statystyk oglądalności Serwisu, w tym danych demograficznych
 • Quantcast — umożliwia zbieranie statystyk oglądalności Serwisu, w tym danych demograficznych i wykorzystywanie zebranych informacji w reklamach
 • Mixpanel — umożliwia zbieranie statystyk oglądalności Serwisu
 • KISSmetrics — umożliwia zbieranie statystyk zachowań Użytkowników
 • Google Adwords — pozwalana monitorowanie skuteczności reklam Adwords
 • Mapy Google — pozwala umieszczać na stronach mapy Google
 • Google reCAPTCHA — uniemożliwia działanie szkodliwym robotom
 • Piksel Facebooka — umożliwia zbieranie statystyk oglądalności Serwisu i wykorzystywanie ich w reklamach
 • Pinterest — umożliwia zbieranie statystyk oglądalności Serwisu i wykorzystywanie ich w reklamach
 • YouTube — pozwala umieszczać na stronach filmy YouTube
 • Typography.com — umożliwia korzystanie z dodatkowych fontów
 • New Relic — pozwala monitorować wydajność Serwisu

Jak wyłączyć pliki cookie?

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i zmiennych Web Storage w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby tego nie robiła, przy czym może to wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności Serwisu. Więcej informacji znajduje się pod poniższymi adresami stron internetowych:  

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Safari
 • Opera
 • Microsoft Internet Explorer

W razie dodatkowych pytań prosimy o ich składanie przez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej.