Dopłata z tytułu zamówienia małej ilości:

  • Siatki poniżej 5 m² + 100%
  • Siatki poniżej 10 m² + 35%
  • Siatki poniżej 20 m² + 20%
    *w odniesieniu do poszczególnych siatek, a nie zamówienia jako całości.