Stosowanie stalowych siatek do piłkochwytów

Potencjalne zagrożenia:

  • szybsze niszczenie z uwagi na niskie własności amortyzujące - częste uderzenia piłką powodują niszczenie siatki oraz odrywanie się jej od słupów
  • w trakcie użytkownia piłkochwytów stalowych mogą powstać ostre krawędzie, które są niebezpieczne dla użytkowników
  • czas wymiany piłkochwytów stalowych jest zdecydowanie dłuższy niż polipropylenowych - piłkochwyty z siatkami stalowymi są zazwyczaj betonowane na stałe w podłoże, co znacznie utrudnia lub uniemożliwia ich demontaż
  • siatki stalowe używane na piłkochwytach są bardzo podatne na trwałe odkształcenia wynikające z częstych uderzeń piłką
  • siatki stalowe z biegiem czasu podlegają procesowi rdzewienia, w którym mogą powstać ostre krawędzie stanowiące zagrożenie dla użytkowników

Rozwiązania firmy Huck Polska:

Zalecamy stosowanie piłkochwytów składających się z siatek polipropylenowych mocowanych na słupach aluminiowych. Takie systemy posiadają najlepsze właściwości wyłapujące piłki przy jednoczesnym łatwym montażu i długim okresie użytkowania.