1. Place zabaw
  2. dla dzieci od 3 lat

dla dzieci od 3 lat

Linowy tor przezkód "Fun 2010"


Rozstaw słupów w osi wynosi 3 m.

Wszystkie elementy toru można łączyć w sposób dowolny.
Wymagana powierzchnia, strefa bezpieczeństwa i strefa ochrony przed upadkiem zmienia się w zależności od umiejscowania każdego z elementów.