1. Place zabaw
  2. Place zabaw
  3. Karuzele
Place zabaw > Place zabaw > Karuzele

Wieża obrotowa

Numer artykułu: 20.01.150S

Właściwości Opis
Numer artykułu: 20.01.150S
Wysokość urządzenia: 4,20 m
Wymagana powierzchnia: Ø 2,00 m
Strefa bezpieczeństwa: zgodnie z normą Ø 8 m, zalecane Ø 11 m
Strefa ochrony przed upadkiem: 50,20 m²
Maksymalna wysokość upadku: 2,80 m
Wymagana ilość betonu: 1,00 m³
Dozwolona liczba użytkowników: 12
Uwaga: Towar gabarytowy

W skład urządzenia wchodzą: