1. Place zabaw
  2. Urządzenia linowe
  3. Urządzenia linowe dla dzieci od 3 lat
Place zabaw > Urządzenia linowe > Urządzenia linowe dla dzieci od 3 lat

Miejsce spotkań

Numer artykułu: 20.02.134

Właściwości Opis
Numer artykułu: 20.02.134
Minimalny dopuszczalny wiek: dla dzieci od 3 lat
Wysokość urządzenia: 0,60 m
Strefa ochrony przed upadkiem: 48,35 m²
Wymagana powierzchnia: 4,30 x 4,30 m
Strefa bezpieczeństwa: 7,10 x 7,10 m
Maksymalna wysokość upadku: 0,60 m
Wymagana ilość betonu: 3,00 m³
Dozwolona liczba użytkowników: 34
Uwaga: Towar gabarytowy

W skład urządzenia wchodzą:

Słupy z robinii objęte są 5-letnią gwarancją.