1. Siatki przemysłowe
  2. Siatki przemysłowe
  3. Siatki na wysypiska śmieci

Siatki na wysypiska śmieci

Siatki na wysypiska śmieci chronią środowisko naturalne

Prawo nakazuje każdemu właścicielowi wysypiska, aby zabezpieczał jego teren przed możliwością wydostania się zanieczyszczeń i śmieci poza obszar ich składowania.

Na specjalne życzenie dostarczamy siatki w innych wymiarach.

Siatka na wysypiska śmieci stanowi niezbędny element nowoczesnego zarządzania odpadami. Zapobiega ona przedostawaniu się drobnych śmieci, takich jak papier, folia czy okruchy pianki poza obszar wysypiska. Siatki zabezpieczające wysypisko nie tylko pomagają chronić środowisko naturalne, ale także chronią operatora przed dodatkowymi kosztami związanymi z oczyszczaniem przyległych terenów ze śmieci.

Wszystkie siatki zabezpieczające o standardowych wymiarach dostarczane są wraz z liną krawędziową oraz czteroma linami narożnymi do naprężania siatki.